Ochranná známka

 

Majiteľ ochrannej známky Karta zdravia® je Družstvo lekární, Geromettu 1, 010 01 Žilina, IČO 36430862, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Dr, vložka č. 10081/L.

 

Družstvo lekární má výlučné právo na používanie ochrannej známky Karta zdravia® v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti, ako aj s ďalšími službami v zmysle zápisu do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

 

Bez súhlasu Družstvo lekární nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou Karta zdravia® pre rovnaké alebo podobné tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou Karta zdravia® pre tovary a služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jej používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky Karta zdravia® alebo by jej bolo na ujmu. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi a službami, najmä umiestňovať ho na tovary, ich obaly alebo akékoľvek materiály, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary, ich obaly alebo akékoľvek materiály, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary, ich obaly alebo akékoľvek materiály s týmto označením alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame.

 

Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti, ktorý používa Kartu zdravia® musí dodržiavať licenčné podmienkycenník ktorý stanovuje sadzbu na používanie Karty zdravia®.

 

Družstvo lekární sa môže voči každému domáhať zákazu používať ochrannú známku Karta zdravia® alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety a služby takto označené stiahli z trhu.

 

Ak bola zásahom do práv z ochrannej známky spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu. Ak bola týmto zásahom spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť peňažné plnenie.Mapa

Členských lekární Družstva lekární

Naša kancelária

Družstvo lekární Geromettu č.1 010 01 Žilina +421 903 304 997 +421 948 493 932 office@dl.sk

PharmDr. Rozália Šramová - Lekáreň Na križovatke

PharmDr. Rozália Šramová

Lekáreň Na križovatke

Novinky

SVETOVÝ DEŇ DIABETU – 14. NOVEMBER

Vedeli ste, že 14. november je svetový deň DIABETU?  Nie? Prečo práve v tento deň?   Presne 14. novembra 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick […]

Mýty a fakty o …. CHRÍPKE A PRECHLADNUTÍ

“Najlepším liekom na chrípku a prechladnutie sú antibiotiká.” Omyl. Choroby z prechladnutia i chrípku spôsobujú vírusy. V prvom prípade sú pôvodcom rôzne typy rinovírusov, adenovírus, […]

Mýty a fakty o NÁDCHE

“Nádcha nie je ochorenie.” OMYL I keď je nádcha častým sprievodným javom niektorých, najmä infekčných ochorení, ide o samostatné ochorenie. Nádcha alebo odborne rinitída (z […]

Ako predísť chrípke

Čo treba robiť…   umývajte si ruky (zvlášť po kašli alebo kýchaní) udržujte vzdialenosť (od osoby chorej na chrípku) vyhýbajte sa  preplneným miestam (kino, verejne […]

Pitný režim počas teplých letných dní

Voda je životne dôležitou tekutinou v našom tele. Človek dokáže prežiť týždne bez jedla, bez vody iba 2-3 dni. Chcete vedieť, koľko tekutín by ste […]

Aktuálna akcia 2021

Akcia 1
www.ilekaren.sk

Aktuálna akcia 2021

Aktuálne akcie akcie najdte na www.ilekaren.sk