Ochrana osobných údajov

 

Informácia podľa § 10 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Prevádzkovateľom je Družstvo lekární, Geromettu 1, 010 01 Žilina, IČO 36430862, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Dr, vložka č. 10081/L (ďalej "DL") a sprostredkovateľmi sú:

Účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie lekárenskej starostlivosti a ďalších služieb v lekárňach sprostredkovateľov v súlade s platnou legislatívou, najmä ustanoveniami zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Osobné údaje je pacient – držiteľ Karty zdravia® povinný poskytnúť, ak tak stanovuje osobitný zákon. Ostatné osobné údaje klient DL poskytuje dobrovoľne.

 

3. Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje stanovujú najmä tieto zákony:Ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

 

4. Osobné údaje držiteľa Karty zdravia® nie sú sprístupňované tretím osobám.

 

5. Osobné údaje držiteľa Karty zdravia® nie sú zverejňované.

 

6. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene DL vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) a zo zmlúv medzi DL a sprostredkovateľmi.

 

7. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene DL, môže klient žiadať písomnou formou od DL na adrese:

 
Družstvo lekární
Geromettu 1
010 01 Žilina


Mapa

Členských lekární Družstva lekární

Naša kancelária

Družstvo lekární Geromettu č.1 010 01 Žilina +421 903 304 997 +421 948 493 932 office@dl.sk

PharmDr. Igor Minarovič, PhD. - Lekáreň Paracelsus

PharmDr. Igor Minarovič, PhD.

Lekáreň Paracelsus

Novinky

SVETOVÝ DEŇ DIABETU – 14. NOVEMBER

Vedeli ste, že 14. november je svetový deň DIABETU?  Nie? Prečo práve v tento deň?   Presne 14. novembra 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick […]

Mýty a fakty o …. CHRÍPKE A PRECHLADNUTÍ

“Najlepším liekom na chrípku a prechladnutie sú antibiotiká.” Omyl. Choroby z prechladnutia i chrípku spôsobujú vírusy. V prvom prípade sú pôvodcom rôzne typy rinovírusov, adenovírus, […]

Mýty a fakty o NÁDCHE

“Nádcha nie je ochorenie.” OMYL I keď je nádcha častým sprievodným javom niektorých, najmä infekčných ochorení, ide o samostatné ochorenie. Nádcha alebo odborne rinitída (z […]

Ako predísť chrípke

Čo treba robiť…   umývajte si ruky (zvlášť po kašli alebo kýchaní) udržujte vzdialenosť (od osoby chorej na chrípku) vyhýbajte sa  preplneným miestam (kino, verejne […]

Pitný režim počas teplých letných dní

Voda je životne dôležitou tekutinou v našom tele. Človek dokáže prežiť týždne bez jedla, bez vody iba 2-3 dni. Chcete vedieť, koľko tekutín by ste […]

Aktuálna akcia 2021

Akcia 1
www.ilekaren.sk

Aktuálna akcia 2021

Aktuálne akcie akcie najdte na www.ilekaren.sk